LOGO
pl en
Opłaty za tłumaczenie

Od dnia 1 lutego 2021 r. wydawca „Current Gynecologic Oncology” wprowadza odpłatność w wysokości 500 zł + VAT (615 zł brutto) za tłumaczenie, a w przypadku nadesłania pracy w języku angielskim – za jej opracowanie językowe.

Mięsaki macicy: 7-letnie doświadczenie ośrodka o trzecim stopniu referencyjności

Mięsaki macicy to rzadkie i agresywne nowotwory kobiecego narządu rozrodczego. Z uwagi na rzadkość występowania, różnorodność histopatologiczną i zróżnicowanie molekularne tych nowotworów optymalny sposób leczenia pozostaje przedmiotem dyskusji. Podstawą leczenia w dalszym ciągu jest zabieg cytoredukcji, natomiast metody leczenia uzupełniającego nadal budzą kontrowersje. Celem pracy było dokonanie oceny cech klinicznych i histopatologicznych oraz zachowania się nowotworów i schematów ich nawracania u pacjentek leczonych w ośrodku o trzecim stopniu referencyjności w okresie obejmującym 7 lat. 

Mehmet Hakan Yetimalar, Derya Kilic, Seyran Yigit
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e1–e6
Postępowanie w przypadku ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim: leczenie farmakologiczne czy chirurgiczne? Kiedy i jak? Przegląd piśmiennictwa

Celem badania było porównanie skuteczności metod leczenia ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji dotyczących strategii terapeutycznych w świetle aktualnej literatury. Analizą objęto łącznie dane 55 pacjentek z rozpoznaniem ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim z 39 dostępnych angielskojęzycznych pełnotekstowych opisów przypadków opublikowanych w latach 2010–2020.

Gülşah Selvi Demirtaş
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e7–e11
Rola immunoterapii w leczeniu chorób nowotworowych

Nowotwory należą do chorób genetycznych, wynikających z nadmiernego namnażania komórek zainicjowanego i promowanego przez różne mutacje. Jest to jedynie początek całego procesu kancerogenezy charakteryzującego się zmianami na etapie komórkowym, genetycznym i epigenetycznym, jak również upośledzeniem wielu funkcji regulatorowych. Złożoność mechanizmów odpowiedzialnych za interakcje między układem odpornościowym a procesem nowotworzenia przyczyniła się do zdefiniowania profili immunologicznych i histologicznych odpowiedzialnych za hamowanie lub zwiększanie odporności przeciwnowotworowej. 

Teresa Wolniewicz, Jakub Franke, Joanna Kacperczyk-Bartnik, Paweł Bartnik, Anna Wójcicka
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e12–e16
Laparoskopowa radykalna trachelektomia oszczędzająca nerwy: retrospektywna analiza czterech pacjentek

Celem pracy jest przedstawienie serii czterech pacjentek z rakiem szyjki macicy we wczesnym stadium, u których wykonano laparoskopową radykalną trachelektomię oszczędzającą nerwy oraz laparoskopową limfadenektomię miednicy. W pracy opisujemy stosowaną przez nas technikę operacyjną i porównujemy uzyskane wyniki chirurgiczne, onkologiczne i reprodukcyjne z badaniami dostępnymi w literaturze.

Shailesh Puntambekar, Kshitij Manerikar, Mihir Chitale, Arjun Goel, Deep Bhadra, Ravindra Sathe, Mangesh Panse
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e21–e27
Rzadki przypadek endometriozy umiejscowionej w bliźnie po nacięciu krocza

W pracy przedstawiono przypadek obrzęku w okolicy krocza z towarzyszącym cyklicznym bólem u pacjentki po porodzie siłami natury, podczas którego wykonano nacięcie krocza. Na podstawie badania metodą rezonansu magnetycznego wysunięto podejrzenie ogniska endometriozy umiejscowionej w bliźnie po episiotomii i ograniczonej do okolicy krocza. Wykonano szerokie wycięcie chirurgiczne zmiany. Wynik badania histopatologicznego potwierdził rozpoznanie. Po przeprowadzonym zabiegu nie odnotowano nawrotu choroby.

Eftekhar Hassan Al-Ojaimi, Janan Nabeel Alajaimi
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e28–e33